Algemene Leverings- en verhuurvoorwaarden

1. Aflevering

De materialen worden door Audiorenco met de grootst mogelijke zorg gepakt. De huurder dient echter te alle tijden zelf te controleren of de levering compleet is. Door het "voor ontvangst" ondertekenen van de leverbon of huurovereenkomst verklaart de huurder uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen. Indien later blijkt dat bepaalde artikelen niet zijn geleverd kan Audiorenco hiervoor op geen enkele wijze worden aangesproken. U bent als huurder altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van uw bestelling; indien bepaalde materialen niet in de bestelling zijn opgenomen welke nodig zijn voor de werking van andere materialen blijft dat te alle tijden de verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.